Kalb-i Sufi  seminerlerimizden kısa bir tevbe açıklaması....